Danh sách khách hàng nhận Giấy chứng nhận đợt 4

Liên danh Constrexim 1 – Thái Hà xin thông báo danh sách khách hàng nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (Đợt 4). Quý hàng hàng vui lòng kiểm tra, đối chiếu thông tin theo danh sách đã gửi và liên hệ Phòng Chăm sóc khách hàng – Phòng 0201 tháp A tòa nhà HH để nhận. 

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỢT 4

Địa chỉ: 43 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Website: https://chungcuconstrexim1thaiha.com

By |2020-03-17T11:24:21+00:00March 17th, 2020|Tin tức|0 Comments