Thông báo Hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận tại Dự án

Liên danh Constrexim 1 – Thái Hà thông báo tới Quý khách hàng hướng dẫn của Văn phòng đăng ký đất đai – Sở TNMT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp Giấy Chứng nhận tại Dự án như sau:

Địa chỉ: 43 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Website: https://chungcuconstrexim1thaiha.com

By |2020-01-11T09:22:37+00:00January 11th, 2020|Tin tức|0 Comments